«

»

Ara 22

Kozcağız Merkez Mahallesi, tapuda F28B02B1C-F28B02B2D pafta , 113 ada 8-17-19-24-27-28-29-30-31-34-35-37-38-44 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi olan ”Arazi ve Arsa Düzenlemesi” uygulaması Belediyemiz 2 katında askıya çıkarılmıştır.

18 uygulması