«

»

Şub 11

BELEDİYE MECLİS KARARI OTOPARK

Beldemiz içerisinde Otopark ihitiyacını karşılamak için yaptırılan  NİP-74008262 PİN işlem nolu 1/5000 Nazım İmar Planı ve UİP-74126860 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 04/02/2022 tarihli ve 11 sayılı kararla 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 maddesinin b bendine göre Belediyemiz Meclisimizce  onaylanmıştır.Onaylanan imar planı paftaları 14.02.2022 tarihinde 30 gün askıda kalmak üzere  Belediyemizin 2’inci katında ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagiz.bel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Kozcağız Belediyesine gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.