«

»

Şub 21

Kozcağız Merkez Mahallesi Arazi ve Arsa düzenlemesi

Kozcağız Merkez Mahallesi, tapuda F28B02B1C-F28B02B2D pafta , 113 ada 8-17-19-24-27-28-29-30-31-34-35-37-38-44 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulaması olan ” Arazi ve Arsa düzenlemesi” uygulamasına yapılan itirazlar sonucunda itirazların değerlendirilmesi neticesinde  hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 10.02.2022 tarihli toplantısında 6 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.Parselasyon Planı 22.02.2022 tarihinde 30 gün askıda kalmak üzere  Belediyemizin 2’inci katında ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagiz.bel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.İtirazı olanların bu süre zarfında Belediyeye başvurması gerekmektedir.