«

»

Nis 29

Kozcağız Merkez Mahallesi, tapuda F28B02B1C-F28B02B2D pafta

Kozcağız Merkez Mahallesi, tapuda F28B02B1C-F28B02B2D pafta , 113 ada 8-17-19-24-27-28-29-30-31-34-35-37-38-44 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulaması olan ” Arazi ve Arsa düzenlemesi” uygulamasına yapılan itirazlar sonucunda itirazların değerlendirilmesi neticesinde  hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 28.04.2022 tarihli toplantısında 16 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.Parselasyon Planı 29.04.2022 tarihinde 30 gün askıda kalmak üzere  Belediyemizin 2’inci katında ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagiz.bel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.İtirazı olanların bu süre zarfında Belediyeye başvurması gerekmektedir