«

Kas 15

KOZCAĞIZ BELEDİYESİ YENİ İMAR PLANI

KOZCAĞIZ BELEDİYESİ YENİ İMAR PLANI

 

Beldemiz kent bütününü kapsayan Kozcağız (Bartın) NİP-39654 PİN işlem nolu 1/5000 Nazım İmar Planları ve UİP-39653 işlem nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 01.11.2019 tarihli ve 34 sayılı kararla 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 maddesinin b bendine göre Belediyemiz Meclisimizce onaylanmıştır.Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planı paftaları 15.11.2019 tarihinde 30 gün askıda kalmak üzere Belediyemizin 2’inci katında askıya çıkartılmış ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagiz.bel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle 15.11.2019 tarihinde askıya çıkarılmıştır.İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Kozcağız Belediyesine gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.