«

»

Kas 18

Beldemiz içerisinde ‘’Karayolu Geçişi,Gençlik Merkezi,Teknik Altyapı Alanı ve Konut Alanları

İLAN METNİ

 

 

NİP-74488706 PİN işlem nolu 1/5000 Nazım İmar Planı ve UİP-74222517 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 06.11. 2020 tarihli ve 46 sayılı kararla 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 maddesinin b bendine göre Belediyemiz Meclisimizce  onaylanmıştır. Onaylanan imar planı paftaları 19.11.2020 tarihinde 30 gün askıda kalmak üzere  Belediyemizin 2’inci katında ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagiz.bel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Kozcağız Belediyesine gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.19.11.2020

 

 

 

F28B02B

F28B02B3A

F28B02B3C

F28B02B3D

F28B02B4B

F28B02C

F28B02C2A

F28B02C2B’’