«

»

Eki 15

Belediyemiz snırları içerisinde kalan Merkez Mahallesi 1546-2281-2411 nolu parseller ,6/1 pafta 112 ada 1 nolu parsel,113 ada 1-2 nolu parsellerin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulaması olan ” Arazi ve Arsa düzenlemesi” uygulması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 24/09/2020 tarihli toplantısında 23 sayı ile uygun görülerek onaylanmışltır.

KADASTRO KAYIT,ÖZET CETVELİ ,TESCİLE ESAS DAĞITIM CETVELİ parselasyon planı