«

»

Mar 01

Taşeron İşçilerin Sınav Sonucu İlanı

İşçi Statüsüne Geçme Talebinde Bulunan Ve Bununla İlgili Yapılan Sınavlarda Başarılı-Başarısız Olan Taşeron Personel Duyurusu

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24’ncü madde) ve 01.01. 2018 tarihinde yayımlanan bu Kanun hakkındaki uygulamaya dair usul ve esaslar gereğince Belediye Başkanlığımıza başvuruda bulunan alt işveren (Taşeron) çalışanlarımızla ilgili yapılan sınavların sonuçları ek’li listede yer almaktadır.

Sınava katılan işçilerimizin tamamı sınavlarda başarılı olmuştur.