»

Şub 28

Belediyemizde İstihdam Edilen,Taşeron işçilerin Kadro Başvuruları İle İlgili Duruyu

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24’ncü madde) ve 01.01. 2018 tarihinde yayımlanan bu Kanun hakkındaki uygulamaya dair usul ve esaslar gereğince Belediye Başkanlığımıza başvuruda bulunan alt işveren çalışanlarımızın başvuru sonuçları ek’li listelerde yer almaktadır.

Başvuru sonuçlarına itiraz edeceklerin 28.02.2018 tarihinden 02.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Bartın Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonu Başkanlığına iletilmek üzere Valilik evrak servisine başvurmaları gerekmektedir.

Yapılan ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca kişilere özel tebligat yapılmayacaktır.

Başvurusu kabul edilenlerin sınav tarihi daha sonra İnternet sayfamızda duyurulacaktır.