AnasayfaSite HaritasiIletisim
Haber Detayı
KOZCAĞIZ BARAJI ve SEL KAPANI İÇİN ÇED SÜRECİ DEVAM EDİYOR.

DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü tarafından Kozcağız Mevkiinde yapılması planlanan “ Kozcağız Barajı ve Malzeme Ocakları” ve “ Kışla Sel Kapanı Barajı ve Malzeme Ocakları” projelerine ait ÇED süreci kapsamında halkı bilgilendirme toplantıları devam etmekte.

        Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin ve bu proje kapsamınca, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere düzenlenen bu toplantıya, Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Şube Müdürü Sezgin Aydın,  İl Genel Meclis Başkanı Ali Kartal, DSİ 23. Bölge Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Halil Şimşek, Şube Müdürü Yasin Devrim, DSİ 233. Şube Müdürü Mehmet Karaçoban, 23. ve 233. Bölge Müdürlüklerine bağlı çok sayıda ziraat, inşaat mühendisinin yanı sıra Orman İşletmesi Müdürlüğünden, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden, AK-TEL mühendislikten çok sayıda katılımcı bu toplantıda hazır bulundu. Kozcağız Belediyesini Temsilen Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve Fen İşleri Müdürü Dilek Özkazanç toplantıdaki yerini aldı. Halktan ve çevre köylerden gelen vatandaşlar sürecin işleyişi ve proje kapsamındaki kamulaştırmalarla ilgili sorunlarını ve düşüncelerini dile getirdi. Özellikle Bartın Çevre-Kültür ve Doğal Varlıkları Kor. Der. Bşk. Ali Ünsal Keskiner’in kritik sorularına içtenlikle cevap veren yetkililer, genel anlamda kafalardaki soru işaretlerini gidermiş oldu. Bazı vatandaşların ise konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmağı ve eksik bilgilendirildiği görüldü. Yapılan açıklamalarda kamulaştırma sürecinde halkın büyük çoğunluğunun istediği doğrultusunda hareket edileceği dile getirildi, halk isterse taşınmazlarının bedelini talep edebilir isterse yetkililerden baraj altında kalan gayrimenkulleri oranında başka bir hazine arazinde tekrar konuşlandırılacağını söyledi. Bu doğrultuda daha önceki projelerden kesitler sunan DSİ yetkilileri, halkın çoğunluğunun istemesi doğrultusunda evlerinin tekrar tarihsel ve bölgesel dokuyu taşıyacak şekilde inşa edilebileceğini yineleyerek DSİ olarak zarar verilen veya zarar gören her şeyin daha iyisinin yapılacağının teminatını verdi. Bartın Çevre-Kültür ve Doğal Varlıkları Kor. Der. Bşk. Ali Ünsal Keskiner Kozcağızın ve çevresinin fazla göç veren bir yerleşim yeri olduğunu ve baraj inşası süresince çalıştırılacak olan elemanların özellikle bu yöreden temin edilmesinin bölgenin ekonomisine bir nebze katkıda bulunacağını ve eğer aksi durum söz konusu olursa bölge halkının bu durumu hoş karşılamayacağını, Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve İl Genel Meclis Başkanı Ali Kartalın bu konunun hassasiyeti üzerinde durmasını ve takipçisi olmasını dile getirdi. DSİ Bölge Md Yrd. Halil Şimşek, Kalifiye elemanlar haricinde her iki mevkide çalıştırılacak elemanların yöreden temin edileceğini ifade etti.

        Toplantı sona erdikten sonra bir araya gelen kurum çalışanları ve yetkililer hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonra DSİ 23. Bölge Müdür Yrd. Halil Şimşek ve 233. Şube Müdürü Mehmet Karaçoban ve Bartın Çevre-Kültür ve Doğal Varlıkları Kor. Der. Bşk. Ali Ünsal Keskiner, Başkan Mustafa Karaman’ı Makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Yapılan bu toplantıdan sonra bir çok vatandaşın projeye daha olumlu yaklaştığı görüldü, son olarak ta CED sürecinde son 3 aya girildiği ve mart ayı sonunda CED süresinin sona erip projenin ihale aşamasına gelineceği duyuruldu. İhale gerçekleştikten sonra aynı yıl içerisinde yani 2013 te çalışmalara başlanılacağı olası bir aksilik halinde ise bu projenin en fazla 2014 yılının başına sarkabileceği söylendi.

 

KOZCAĞIZ BARAJI ve SEL KAPANI PROJESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

KOZCAĞIZ BARAJI

Proje, Bartın ili, Merkez ilçesi, Kozcağız Beldesi, Kozcağız Deresi üzerinde yapılması planlanan taşkın koruma, sulama,  içme suyu temini amaçlı Kozcağız Barajı ile Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santralini kapsamaktadır.

 Proje kapsamında,

   - Kozcağız Barajı (Gövde yük.: 60,2 m. )

   - Kozcağız Ovası Sulama Tesisleri

     (Brüt 3.487 hektar, net 3.130 hektar)

   - Bartın ve Amasra yerleşim yerlerine içme suyu temini tesisi (14,4 hm3/yıl)  inşa edilecektir.

Bartın ırmağının önemli kollarından biri olan Kozcağız Çayı, içinden geçmekte olduğu Kozcağız Ovası’nda önemli taşkınlara neden olmaktadır. Ayrıca Kozcağız Çayı, Bartın yerleşim yeri ve çevresinde Bartın ırmağı tarafından oluşturulan büyük taşkınların da nedenidir. Proje ile Kozcağız Ovasında meydana gelecek taşkınların etkisinin azaltılması planlanmaktadır.

             Kozcağız Barajı Bartın Irmağı’nın kollarından biri olan Kozcağız Deresi üzerinde, temelden 60,2 m yükseklikte olup “kil çekirdekli kum-çakıl dolgu” tipinde inşa edilecektir.  Baraj yerinde yıllık ortalama akımı 171,2 hm3, barajın normal su seviyesindeki göl hacmi ise 14,37 hm3’tür.

                Proje ile, Kozcağız Ovası’nda brüt 3.487 hektar (net 3.130 hektar)alan sulanabilecektir. Kozcağız Barajı’nın hizmete alınması ile birlikte, yeni sulama alanları modern sulama sistemlerine kavuşmuş olacaktır.

Bartın kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları büyük bir oranda, 30 km mesafede yeralan  Bahçecik-Ulupınar kaynağından karşılanmaktadır.

Proje ile, Bartın ve Amasra yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kozcağız Barajı ile Bartın arasında 19 km uzunluğunda, Bartın-Amasra yerleşim yeri arasında 15 km. uzunluğunda isale hattı döşenecektir.

 

KAMULAŞTIRMA.

Rezervuar sahası içinde Şarköy’e bağlı Boğazköy ve Kapıcı Mahallesi kalmaktadır. Projeden etkilenecek toplam nüfus 2736 kişidir. Bu yerleşim yerleri ilgili idare tarafından kamulaştırılacaktır. Toplam 328 hektar alan sular altında kalacaktır.

                Mal sahiplerine konut ve arazilerinin bedelleri ödenecektir. Mal sahipleri istimlak bedeli almak yerine devlet eliyle iskan istedikleri takdirde yer gösterilerek konut ve tarım arazisi verecek ve yeniden yerleşimlerini sağlayacaktır.

 

SULAMA ALANI…

Proje kapsamında, 17 km ana dağıtım hattı ve 37,5 km. şebeke hattı ile brüt 3.487 hektar (net 3.130 hektar) alan basınçlı sistemle sulanacaktır.

Sulama alanı; Ağdacı, Akıncılar, Budakdüzü, Çakırkadı, Çaybükü, Çeştepe,Esenyurt,Geçen,Kutlubeydemirci,Terkehaliller,Terkehatipler,  Şiremirçavus, Şiremirtabaklar, Yılanlı, Yenihamidiye, Eskihamidiye Köyleri’ne ait tarım alanlarını kapsamaktadır.

DOĞAL YAPI MALZEMESİ OLARAK;

İnşaat için geçirimsiz, geçirimli ve kaya malzeme alanları belirlenmiştir.

Barajın inşasında ihtiyaç duyulan malzemeler 8 adet malzeme ocağından karşılanacaktır. Ocaktan çıkarılan malzeme kırma eleme tesislerinde boyutlandırılacaktır.

Bu alanların üçü dışında tamamı baraj göl alanı içinde kalmaktadır.

BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLER;

Baraj projelerinde karasal yaşam alanlarının su altında kalmaları sonucu yaşam alanı kayıpları ve mevcut sucul yaşam alanlarının özelliklerindeki değişiklikler kaçınılmazdır.

Proje kapsamında, dere yatağındaki canlı yaşamının devamı için gerekli olan sular can suyu olarak dere yatağına bırakılacaktır.

Kozcağız Barajı gövde yüksekliği 60,2 m’dir.

Baraj gövde yüksekliği 30 m’den yüksek barajlarda, balık geçidi inşa edilmesi teknik olarak uygulanabilir değildir.  Bu nedenle proje kapsamında herhangi bir balık geçidi inşa edilmeyecektir.

 

SONUÇ OLARAK;

ÇED sürecinin tamamlanmasından sonra proje yapımına geçilecektir. Projenin 4 yıl olarak planlanan, inşaat aşamasında 190 kişinin, işletme aşamasında 5 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Kozcağız Barajı, taşkın koruma, içme suyu ve sulama amaçlarına hizmet verecek bir tesis olarak bölgenin kalkınmasına ve ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunacaktır.

 

 

KIŞLA SEL KAPANI

Proje, Bartın ili, Merkez ilçesi, Güney Deresi üzerinde yapılması planlanan taşkın koruma amaçlı Kışla Sel Kapanı Barajı ile Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santralini kapsamaktadır.

 

        Kışla Sel Kapanı, Kozcağız Çayına  soldan katılan Güney Deresi üzerinde, temelden 52 m yükseklikte olup “kil çekirdekli toprak dolgu” tipinde inşa edilecektir.  Baraj yerinde yıllık ortalama akımı 60 hm3, barajın normal su seviyesindeki göl hacmi ise 2,63 hm3’tür.

 

Kışla Sel Kapanı’nın yapılma amacı, Kozcağız Barajı yapılsa bile önlenmesi mümkün olmayan taşkın riskini ortadan kaldırmak, bu sayede Kozcağız Çayı'na soldan katılan Güney Deresi üzerinde taşkın koruma amaçlı depolama imkanı sağlamaktır. Proje ile, Bartın havzasında ve özellikle Bartın şehrinde oluşacak taşkınlar kontrol altına alınacak ve taşkın zararları en aza indirilecektir.

 

PROJENİN ETKİ ALANI

Kışla Sel Kapanı proje alanında Barkaçboz, Bakioğlu, Akbaş köyleri yer almaktadır.

DİE 2000 yılı genel nüfus sayımına göre, Barkaçboz köyü nüfusu 11.954, Bakioğlu köyü nüfusu 1.180, Akbaş köyü nüfusu 938 ve Hasankadı köyü nüfusu 1.896’dır.

 

KAMULAŞTIRMA

Kışla Sel Kapanı göl alanında Barkaçboz köyünün Bakraç Mah., Bakioğlu Köyü bulunmaktadır. Bu yerleşim yerleri ilgili idare tarafından kamulaştırılacaktır. Toplam 116 hektar alan sular altında kalacaktır. Mal sahiplerine konut ve arazilerinin bedelleri ödenecektir. Mal sahipleri istimlak bedeli almak yerine devlet eliyle iskan istedikleri takdirde yer gösterilerek konut ve tarım arazisi verecek ve yeniden yerleşimlerini sağlayacaktır.

 

DOĞAL YAPI MALZEMESİ

Proje için kullanılacak olan doğal kaynaklar, inşaat aşamasındaki malzeme ocaklarından alınacak geçirimli, geçirimsiz ve kaya malzemeleridir.

 

Barajın inşasında ihtiyaç duyulan malzemeler 5 adet malzeme ocağından karşılanacaktır. Ocaktan çıkarılan malzeme kırma eleme tesislerinde boyutlandırılacaktır.

 

Bu alanların üçü dışında tamamı göl alanı içinde kalmaktadır.

 

SONUÇ OLARAK

ÇED sürecinin tamamlanmasından sonra proje yapımına geçilecektir. Projenin 4 yıl olarak planlanan inşaat aşamasında 100 kişinin, işletme aşamasında 5 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır.Kışla Sel Kapanı’nın yapılmasıyla, Kozcağız Barajı yapılsa bile önlenmesi mümkün olmayan taşkın riski ortadan kaldırılacak ve bu sayede Kozcağız Çayı'na soldan katılan Güney Deresi üzerinde taşkın koruma amaçlı depolama imkanı sağlanacaktır. 

Diğer Haberler (Son 5)
Hizli Menü
ANKET
Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
Orta
Kötü
Çok Kötü

Kozcagiz 
Belediyesi Kozcagiz Belediyesi 2015
Tasarim : Tam Hosting