«

»

Kas 21

DUYURU

Beldemiz içerisinde ‘Kozcağız Yenişar Mahallesi 181 Ada, 6 Parseldeki NİP-74649751 PİN işlem nolu 1/5000 Nazım İmar Planı ve UİP-74431171 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 10/11/2022 tarihli ve 50 osayılı kararla 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 maddesinin b bendine göre Belediyemiz Meclisimizce onaylanmıştır. Onaylanan imar planı paftaları 22.11.2022 – 22.12.2022 tarihleri arasında 30 gün askıda kalmak üzere Belediyemizin 2’inci katında ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagiz.bel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Kozcağız Belediyesine gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 

Beldemiz içerisinde ‘Kozcağız Yenişar Mahallesi 183 Ada, 10 Parseldeki NİP-74175334 PİN işlem nolu 1/5000 Nazım İmar Planı ve UİP-74101126 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları 10/11/2022 tarihli ve 49 sayılı kararla 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 maddesinin b bendine göre Belediyemiz Meclisimizce onaylanmıştır. Onaylanan imar planı paftaları 22.11.2022 – 22.12.2022 tarihleri arasında 30 gün askıda kalmak üzere Belediyemizin 2’inci katında ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagiz.bel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Kozcağız Belediyesine gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir