«

»

Nis 18

Belediyeye başvurması gerekmektedir

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Yenişar Mahallesi (Parsel sorguda Şarköy) Tapuda 181 ada 6 nolu parselin bulunduğu kısımda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulaması olan ” Arazi ve Arsa düzenlemesi” uygulaması yapılması ile ilgili olarak hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 06/04/2023 tarihli toplantısında 14 sayı ile uygun görülerek onaylanmıştır.Parselasyon Planı 19.04.2023 tarihinde 30 gün askıda kalmak üzere  Belediyemizin 2’inci katında ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagiz.bel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.İtirazı olanların bu süre zarfında Belediyeye başvurması gerekmektedir.