«

May 06

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Kozcağız Merkez Mahallesi, tapuda 181 ada 1 parsel, 181 ada 2 parsel,182 ada 1 parsel, 182 ada 4 ve 5 parsel ile ilgili Belediyemiz Encümen kararı yazımız ekinde yer almaktadır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması olan ” Arazi ve Arsadüzenlemesi ” uygulaması için hazırlanmış olan evraklar Belediye Encümeninin 18.04.2024 tarihli toplantısında 15 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. Parselasyon Planı 06.05.2024 tarihinde 30 gün askıda kalmak üzere Belediyemizin 2’inci katında ve Kozcağız Belediyesi http://www.kozcagizbel.tr/ internet sitesinde yasal askı süresi olan bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İtirazı olanların bu süre zarfında Belediyeye başvurması gerekmektedir.